Date: 10th June 2021
Sr. No. Warehouse Code NCDEX Approved Capacity NCDEX Stock Rejcted Stock Goods Deposited and Held in Transit Vacant Capacity
1 SSLLSHRSHUBHAM-KOTA 6650 3138.5374 0 0 3511.463
4 SSLLALP-LATUR 4100 59.7482 0 0 4040.252
5 SSLLALPIDR - DEWAS 1800 0 0 0 1800.000
6 SSLLSHSHULALW 6900 5269.7489 0 0 1630.251
7 SSLALPUJJAINUJJ 500 0 0 0 500.000
9 SSLRAJESHKUPATKAD 1903 721.1727 0 0 1181.827
10 SSLALPUJJAINIDR 2000 0 0 0 2000.000
11 SSLICMLWAREPTN 3040 10.1796 0 0 3029.820
12 SSLICMLWAREUNJ 1145 915.849 0 0 229.151
13 SSLMARUTINANBBH 710 0 0 10 700.000
14 SSLMARUTINANWBBH (G14) 460 336.565 0 0 123.435
16 SSLMEETRKPATKAD 5780 3787.1358 0 0 1992.864
17 SSLALPBIKANERBKN 4750 411.5809 0 0 5.000
18 SSLGOKETANAPTN 1212 0 0 0 1212.000
19 SSLRMDHSONSKAD 4979 1999.5132 0 0 2979.487
20 SSLPRAMILAGUPTAKO 2500 119.4106 0 0 2380.589
21 SSLOWNALPMTD 500 0 0 0 500.000
22 SSLGOKETANAUNJ 2000 1586.922 0 42.84 370.238
23 SSLDELXLOGWHDES 2500 2061.829 0 0 438.171
24 SSLSHRSHCOWHDES 4000 1087.8646 0 0 2912.135
25 SSLRADHESHYMPTN 3200 412.6605 0 0 2787.340
26 SSLVINODRAPAKAD 3000 2749.407 0 0 250.593
27 SSLINDURAMNIAKO 2100 1364.1895 0 0 735.811
28 SSLSULNIAGRIAKO 2600 1514.4353 0 0 1085.565
29 SSLALPSALWASJDH 1800 1158.818 0 45.48 595.702
30 SSLMALIRAMJAJPR 6092 4989.2397 30.2494 0 1072.511
31 SSLSEEMADEVIJPR 1844 1788.8315 0 0 55.168
32 SSLPOOJAGWHKOT 2053 1120.604 0 0 932.396
33 SSLRADHESHAMPTN 6500 105.24 0 0 6394.760
34 SSLRADHESHAMUNJ 2000 520.211 0 0 1479.789
35 SSLBIKAGSEWHBKN 3788 665.7166 0 0 3122.283
36 SSLNAREBALDAGON 861 739.4373 0 0 121.563
37 SSLKATTAWAREJPR 3434 2688.7985 80.0842 182.725 482.392
38 SSLASEEMEXPOKAD  1924 124.8767 0 0 1799.123
39 SSLSOURAJAINJPR  2000 1589.6401 0 29.35 381.010