Date: 25th June-2022
Sr. No. Warehouse Code NCDEX Approved Capacity NCDEX Stock Rejcted Stock Goods Deposited and Held in Transit Vacant Capacity
1 SSLSHRSHUBHAMKOT 1500 5.182 0 0.00 1494.818
4 SSLLALP-LATUR 100 0.000 0 0.00 100.000
5 SSLLALPIDR - DEWAS 300 0.000 0 0.00 300.000
6 SSLSHSHULALW 1000 0.000 0 0.00 1000.000
9 SSLRAJESHKUPATKAD 1853 801.036 0 0.00 1051.964
11 SSLICMLWAREPTN 141 40.435 0 0.00 100.565
18 SSLGOKETANAPTN 212 0.000 0 0.00 212.000
12 SSLICMLWAREUNJ 3645 2369.053 5.965 0.00 1269.982
16 SSLMEETRKPATKAD 5780 5682.525 0 0.00 97.475
17 SSLALPBIKANERBKN 500 0.000 0 0.00 5.000
19 SSLRMDHSONSKAD 5002 4803.995 0 0.00 198.005
20 SSLPRAMILAGUPTAKO 2500 1105.574 0 0.00 1394.426
21 SSLOWNALPMTD 50 0.000 0 0.00 50.000
22 SSLGOKETANAUNJ 1800 1314.537 53.935 0.00 431.528
23 SSLDELXLOGWHDES 2770 2762.728 0 0.00 7.272
24 SSLSHRSHCOWHDES 3000 2922.695 0 0.00 77.305
26 SSLVINODRAPAKAD 3000 998.067 0 0.00 2001.933
27 SSLINDURAMNIAKO 2100 1947.976 0 0.00 152.024
28 SSLSULNIAGRIAKO 2600 607.253 0 0.00 1992.747
29 SSLALPSALWASJDH 4440 3106.820 17.9 0.00 1315.280
34 SSLRADHESHAMPTN 2625 1548.160 0 0.00 1076.840
35 SSLRADHESHAMUNJ 2000 1423.403 0 0.00 576.597
36 SSLSIDDHAMWAKAD 1852 1743.850 0 0.00 108.150
37 SSLSIDHAMWHAKAD 1000 380.214 0 0.00 619.786
38 SSLNAREBALDAGON 861 603.526 10.124 0.00 247.351
39 SSLASEEMEXPOKAD 1924 1491.321 0 0.00 432.679
40 SSLMANKTHADES 2531 1205.845 0 0.00 1325.155
41 SSLVINARGUWAAKO 1350 883.832 0 0.00 466.168
42 SSLNIRMAGOKUAKO 4300 2058.944 0 0.00 2241.056