Date: 30th June 2020
Sr. No. Warehouse Code NCDEX Approved Capacity NCDEX Stock Rejcted Stock Goods Deposited and Held in Transit Vacant Capacity
1 SSLLSHRSHUBHAM-KOTA 3300 168.1864 0 0 3131.814
2 SSLLALPISAG-SAGAR 3960 901.454 29.9 0 3028.646
3 SSLLALPIVID-VIDISHA 2000 34.657 0 0 1965.343
4 SSLLALP-LATUR 1000 413.499 14.814 0 571.687
5 SSLLALPIDR - DEWAS 1800 0 0 0 1800.000
6 SSLLSHSHULALW 3900 1779.232 0 150.8 1969.968
7 SSLALPUJJAINUJJ 500 0 0 0 500.000
8 SSLALPJALGAJAL 500 0 0 0 500.000
9 SSLRAJESHKUPATKAD 1903 273.0045 0 0 1629.995
10 SSLALPUJJAINIDR 2000 60.0393 0 0 1939.961
11 SSLICMLWAREPTN 3040 428.211 0 20.28 2591.509
12 SSLICMLWAREUNJ 1145 114.064 14.99 12.25 1003.696
13 SSLMARUTINANBBH 710 421.1855 0 9.865 278.949
14 SSLMARUTINANWBBH (G14) 460 430.3579 0 0 29.642
15 SSLSIDDHWRHSKAD - KADI 1828 0 0 0 1828.000
16 SSLMEETRKPATKAD 5780 147.799 0 0 5632.201
17 SSLALPBIKANERBKN 4750 19.959 0 0 4730.041
18 SSLNARENRABALGON 600 0 0 0 600.000
19 SSLGOKETANAPTN 1212 0 0 0 1212.000
20 SSLRMDHSONSKAD 4500 256.9842 0 40.26 4202.756
21 SSLPRAMILAGUPTAKO 2500 2307.7504 0 0 192.250
22 SSLOWNALPMTD 500 0 0 0 500.000
23 SSLGOKETANAUNJ 1000 0 0 0 1000.000
24 SSLNARENBALRKT 25000 0 0 0 25000.000
25 SSLDELXLOGWHDES 2500 463.3717 0 0 2036.628
26 SSLSHRSHCOWHDES 4000 533.99 0 20.04 3445.970