Date: 24th January 2020
Sr. No. Warehouse Code NCDEX Approved Capacity NCDEX Stock Rejcted Stock Goods Deposited and Held in Transit Vacant Capacity
1 SSLMOUJERASNADES-DEESA 5400 1207.62 0 0 4192.375
2 SSLLSHRSHUBHAM-KOTA 3300 1179.11 0 0 2120.891
3 SSLLALPNMMAND-MANDSAUR 500 0.00 0 0 500.000
4 SSLLALPISAG-SAGAR 3960 3919.844 30.006 0 10.150
5 SSLLALPIVID-VIDISHA 5500 59.81 0 0 5440.192
6 SSLLALP-LATUR 4800 564.52 0 30.6 4204.885
7 SSLLALPIDR - DEWAS 5000 0.00 0 0 5000.000
8 SSLLSHSHULALW 3900 1879.77 60.594 30.42 1929.212
9 SSLALPITARITR 500 0.00 0 0 500.000
10 SSLALPUJJAINUJJ 500 0.00 0 0 500.000
11 SSLALPJALGAJAL 500 0.00 0 0 500.000
12 SSLKALABBGANHGON 1250 139.23 0 0 1110.774
13 SSLBGKINFRAAKO 4442 0.00 0 0 4442.000
14 SSLRAJESHKUPATKAD 1903 1487.18 0 0 415.819
15 SSLALPUJJAINIDR 2000 80.20 0 0 1919.801
16 SSLICMLWAREPTN 3040 619.20 0 0 2420.801
17 SSLICMLWAREUNJ 1606 167.66 0 0 1438.337
18 SSLMARUTINANBBH 710 242.18 0 0 467.815
19 SSLMARUTINANWBBH (G14) 500 257.07 0 0 242.930
20 SSLSIDDHWRHSKAD - KADI 1828 1818.08 0 0 9.920
21 SSLMEETRKPATKAD 5780 3997.45 0 0 1782.548
22 SUN STAR AGRO SERVICES WH 6000 1354.83 0 0 4645.167
23 SSLALPBIKANERBKN 5050 457.58 0 0 4592.425
24 SSLNARENRABALGON 850 202.25 0 0 647.746
25 SSLGOKETANAPTN 2712 39.77 0 0 2672.230
26 SSLALPJODHSALWASJDH 1500 0.00 0 0 1500.000
27 SSLVISNARGUPWAKO 1591 1248.10 0 0 342.903
28 SSLRMDHSONSKAD 4500 2224.24 0 396.935 1878.820
29 SSLPRAMILAGUPTAKO 2500 430.29 0 550.59 1519.124