Date: 21st Jan-2022
Sr. No. Warehouse Code NCDEX Approved Capacity NCDEX Stock Rejcted Stock Goods Deposited and Held in Transit Vacant Capacity
1 SSLSHRSHUBHAMKOT 1500 279.8155 0 0 1220.184
4 SSLLALP-LATUR 1000 34.7886 0 0 965.211
5 SSLLALPIDR - DEWAS 3600 3489.4800 0 0 110.520
6 SSLSHSHULALW 2000 1069.6790 60.512 0 869.809
9 SSLRAJESHKUPATKAD 1853 1749.1602 0 0 103.840
10 SSLALPUJJAINIDR 1000 0.0000 0 0 1000.000
11 SSLICMLWAREPTN 3041 248.5550 0 0 2792.445
18 SSLGOKETANAPTN 212 0.0000 0 0 212.000
12 SSLICMLWAREUNJ 1145 1110.2280 0 0 34.772
13 SSLMARUTINANBBH 710 10.0800 0 0 699.920
14 SSLMARUTINANWBBH (G14) 1000 20.1850 0 0 979.815
16 SSLMEETRKPATKAD 5780 129.4096 0 119.27 5531.320
17 SSLALPBIKANERBKN 1000 0.0000 0 0 5.000
19 SSLRMDHSONSKAD 5002 254.0690 49.1469 19.7 4679.084
20 SSLPRAMILAGUPTAKO 2500 1881.4540 0 0 618.546
21 SSLOWNALPMTD 500 0.0000 0 0 500.000
22 SSLGOKETANAUNJ 1800 1730.7390 0 0 69.261
23 SSLDELXLOGWHDES 2500 39.3777 0 0 2460.622
24 SSLSHRSHCOWHDES 2000 0.0000 0 0 2000.000
25 SSLRADHESHYMPTN 3200 19.9400 0 0 3180.060
26 SSLVINODRAPAKAD 3000 2954.0866 0 0 45.913
27 SSLINDURAMNIAKO 2100 798.2290 0 239.56 1062.211
28 SSLSULNIAGRIAKO 2600 0.0000 0 0 2600.000
29 SSLALPSALWASJDH 4000 3821.8420 0 90.25 87.908
30 SSLMALIRAMJAJPR 5700 0.0000 0 0 5700.000
31 SSLSEEMADEVIJPR 1844 10.1495 0 0 1833.851
32 SSLPOOJAGWHKOT 1553 0.0000 0 0 1553.000
33 SSLPOOJAGWHRGM 500 0.0000 0 0 0.000
34 SSLRADHESHAMPTN 1625 314.9710 0 0 1310.029
35 SSLRADHESHAMUNJ 3000 2699.9560 0 0 300.044
36 SSLBIKAGSEWHBKN 3788 0.0000 0 0 3788.000
37 SSLNAREBALDAGON 861 274.0421 0 0 586.958
38 SSLKATTAWAREJPR 3100 191.2921 0 0 2908.708
39 SSLASEEMEXPOKAD  1924 513.3834 0 29.58 1381.037
40 SSLSOURAJAINJPR 2000 0.0000 0 0 2000.000
41 SSLMANKTHADES 2531 40.5180 0 0 2490.482
42 SSLBGKINFRDAAKO 1000 39.6666 0 0 960.333
43 SSLVINARGUWAAKO 1350 99.6801 0 49.975 1200.345