Date: 26th September 2020
Sr. No. Warehouse Code NCDEX Approved Capacity NCDEX Stock Rejcted Stock Goods Deposited and Held in Transit Vacant Capacity
1 SSLLSHRSHUBHAM-KOTA 2400 1406.0244 0 151.65 842.326
2 SSLLALPISAG-SAGAR 3960 0 0 0 3960.000
3 SSLLALPIVID-VIDISHA 2000 0 0 0 2000.000
4 SSLLALP-LATUR 1000 34.874 0 0 965.126
5 SSLLALPIDR - DEWAS 1800 0 0 0 1800.000
6 SSLLSHSHULALW 6900 6722.094 0 0 177.906
7 SSLALPUJJAINUJJ 500 0 0 0 500.000
8 SSLALPJALGAJAL 500 0 0 0 500.000
9 SSLRAJESHKUPATKAD 1903 49.077 0 0 1853.923
10 SSLALPUJJAINIDR 2000 0 0 0 2000.000
11 SSLICMLWAREPTN 3040 675.116 0 20.2 2344.684
12 SSLICMLWAREUNJ 1145 831.543 20.707 3.05 289.700
13 SSLMARUTINANBBH 710 450.9358 0 0 259.064
14 SSLMARUTINANWBBH (G14) 460 430.3579 0 0 29.642
15 SSLSIDDHWRHSKAD - KADI 1828 0 0 0 1828.000
16 SSLMEETRKPATKAD 5780 0.0739 0 0 5779.926
17 SSLALPBIKANERBKN 4750 19.959 0 49.73 4680.311
18 SSLNARENRABALGON 600 0 0 0 600.000
19 SSLGOKETANAPTN 1212 0 0 0 1212.000
20 SSLRMDHSONSKAD 4500 597.6602 0 0 3902.340
21 SSLPRAMILAGUPTAKO 2500 320.3011 116.095 0 2063.604
22 SSLOWNALPMTD 500 0 0 0 500.000
23 SSLGOKETANAUNJ 1000 0 0 0 1000.000
24 SSLNARENBALRKT 25000 0 0 0 25000.000
25 SSLDELXLOGWHDES 2500 503.7208 0 24.521 1971.758
26 SSLSHRSHCOWHDES 4000 553.99 0 0 3446.010
27 SSLRADHESHYMPTN 3200 24.8153 0 10.05 3165.135