Date: 08th April 2021
Sr. No. Warehouse Code NCDEX Approved Capacity NCDEX Stock Rejcted Stock Goods Deposited and Held in Transit Vacant Capacity
1 SSLLSHRSHUBHAM-KOTA 6650 6335.51 0 0 314.490
2 SSLLALPISAG-SAGAR 3960 0 0 0 3960.000
3 SSLLALPIVID-VIDISHA 2000 0 0 0 2000.000
4 SSLLALP-LATUR 4100 3426.634 59.976 0 613.390
5 SSLLALPIDR - DEWAS 1800 230.4774 0 0 1569.523
6 SSLLSHSHULALW 6900 4748.121 0 613.79 1538.089
7 SSLALPUJJAINUJJ 500 0 0 0 500.000
8 SSLALPJALGAJAL 500 0 0 0 500.000
9 SSLRAJESHKUPATKAD 1903 1857.6743 0 0 45.326
10 SSLALPUJJAINIDR 2000 0 0 0 2000.000
11 SSLICMLWAREPTN 3040 95.3042 0 0 2944.696
12 SSLICMLWAREUNJ 1145 5.904 0 112.26 1026.836
13 SSLMARUTINANBBH 710 9.975 0 0 700.025
14 SSLMARUTINANWBBH (G14) 460 69.995 0 146.39 243.615
15 SSLSIDDHWRHSKAD - KADI 1828 0 0 0 1828.000
16 SSLMEETRKPATKAD 5780 5701.8893 0 0 78.111
17 SSLALPBIKANERBKN 4750 361.8708 0 0 5.000
18 SSLGOKETANAPTN 1212 0 0 0 1212.000
19 SSLRMDHSONSKAD 4979 4924.6944 0 0 54.306
20 SSLPRAMILAGUPTAKO 2500 1292.7325 0 0 1207.268
21 SSLOWNALPMTD 500 0 0 0 500.000
22 SSLGOKETANAUNJ 2000 1590.1084 116.654 57.88 235.358
23 SSLDELXLOGWHDES 2500 105.0849 0 335.06 2059.855
24 SSLSHRSHCOWHDES 4000 0 0 5 3995.000
25 SSLRADHESHYMPTN 3200 149.7598 0 224.52 2825.720
26 SSLVINODRAPAKAD 3000 2927.371 0 0 72.629
27 SSLINDURAMNIAKO 2100 1614.2028 0 0 485.797
28 SSLSULNIAGRIAKO 2600 1285.2024 0 0 1314.798
29 SSLALPSALWASJDH 1000 910.62 0 0 89.380
30 SSLMALIRAMJAJPR 6092 3159.2683 40.41 232.845 2659.477
31 SSLSEEMADEVIJPR 1844 1767.9743 70.4 0 5.626
32 SSLPOOJAGWHKOT 2053 1553.197 0 0 499.803
33 SSLRADHESHAMPTN 6500 50.05 0 25.14 6424.810
34 SSLRADHESHAMUNJ 2000 71.86 0 247.23 1680.910
35 SSLBIKAGSEWHBKN 3788 20.205 0 445.32 3322.475
36 SSLNAREBALDAGON 861 219.9023 0 90.37 550.728
37 SSLKATTAWAREJPR 3434 422.4004 0 220.629 2790.971