Date: 11th November 2019
Sr. No. Warehouse Code NCDEX Approved Capacity NCDEX Stock Rejcted Stock Goods Deposited and Held in Transit Vacant Capacity
1 SSLMOUJERASNADES-DEESA 5400 2987.4119 29.6206 0 2382.9675
2 SSLLSHRSHUBHAM-KOTA 3300 404.4881 0 0 2895.5119
3 SSLLALPNMMAND-MANDSAUR 500 0 0 0 500
4 SSLLALPISAG-SAGAR 1000 149.775 0 387.31 462.915
5 SSLLALPIVID-VIDISHA 5500 0 0 30.6 5469.4
6 SSLLALP-LATUR 4800 0 0 0 4800
7 SSLLALPIDR - DEWAS 5000 20.2989 0 0 4979.7011
8 SSLLSHSHULALW 3900 324.699 0 793.62 2781.68
9 SSLALPITARITR 500 0 0 0 500
10 SSLALPUJJAINUJJ 500 0 0 0 500
11 SSLALPJALGAJAL 500 0 0 0 500
12 SSLKALABBGANHGON 1250 209.0653 0 160.165 880.7697
13 SSLBGKINFRAAKO 4442 0 0 0 4442
14 SSLRAJESHKUPATKAD 1903 1195.0644 0 0 707.9356
15 SSLALPUJJAINIDR 2000 80.1987 0 0 1919.8013
16 SSLICMLWAREPTN 3040 1314.2686 0 0 1725.7314
17 SSLICMLWAREUNJ 1606 932.694 0 0 673.306
18 SSLMARUTINANBBH 710 242.1848 0 0 467.8152
19 SSLMARUTINANWBBH (G14) 500 257.0703 0 0 242.9297
20 SSLSIDDHWRHSKAD - KADI 1828 847.658 0 0 980.342
21 SSLSITAINDKOT - KOTA 2247 60.4067 0 40.12 2146.4733
22 SSLMEETRKPATKAD 5780 3577.3287 0 0 2202.6713
23 SUN STAR AGRO SERVICES WH 6000 3177.7559 0 0 2822.2441
24 SSLALPBIKANERBKN 5050 3548.143 0 0 1501.857
25 SSLSIDDHIJPR. 1000 321.9264 0 0 678.0736
26 SSLSIDDHITON 500 19.78 0 0 480.22
27 SSLNARENRABALGON 850 598.1236 0 0 251.8764
28 SSLGOKETANAPTN 2712 305.985 19.97 12.22 2373.825
29 SSLALPJODHSALWASJDH 1500 35.7636 0 0 1464.2364