Date: 01st April 2020
Sr. No. Warehouse Code NCDEX Approved Capacity NCDEX Stock Rejcted Stock Goods Deposited and Held in Transit Vacant Capacity
1 SSLMOUJERASNADES-DEESA 5400 397.369 0 0 5002.631
2 SSLLSHRSHUBHAM-KOTA 3300 653.153 0 0 2646.847
3 SSLLALPNMMAND-MANDSAUR 500 0.000 0 0 500.000
4 SSLLALPISAG-SAGAR 3960 3200.890 29.9 0 729.210
5 SSLLALPIVID-VIDISHA 5500 34.744 0 0 5465.256
6 SSLLALP-LATUR 4800 606.828 0 0 4193.172
7 SSLLALPIDR - DEWAS 5000 0.000 0 0 5000.000
8 SSLLSHSHULALW 3900 781.587 0 685.85 2432.563
9 SSLALPITARITR 500 0.000 0 0 500.000
10 SSLALPUJJAINUJJ 500 0.000 0 0 500.000
11 SSLALPJALGAJAL 500 0.000 0 0 500.000
12 SSLKALABBGANHGON 1250 0.000 0 0 1250.000
13 SSLBGKINFRAAKO 4442 0.000 0 0 4442.000
14 SSLRAJESHKUPATKAD 1903 1104.213 0 0 798.787
15 SSLALPUJJAINIDR 2000 60.039 0 0 1939.961
16 SSLICMLWAREPTN 3040 0.000 0 0 3040.000
17 SSLICMLWAREUNJ 1606 8.899 2.96 0 1594.141
18 SSLMARUTINANBBH 710 20.210 0 0 689.790
19 SSLMARUTINANWBBH (G14) 500 15.210 0 0 484.791
20 SSLSIDDHWRHSKAD - KADI 1828 816.930 0 0 1011.070
21 SSLMEETRKPATKAD 5780 1812.148 0 0 3967.852
22 SUN STAR AGRO SERVICES WH 6000 0.000 0 0 6000.000
23 SSLALPBIKANERBKN 5050 19.959 0 0 5030.041
24 SSLNARENRABALGON 850 0.000 0 0 850.000
25 SSLGOKETANAPTN 2712 0.000 0 0 2712.000
26 SSLALPJODHSALWASJDH 1500 0.000 0 0 1500.000
27 SSLVISNARGUPWAKO 1591 1248.097 0 10.2 332.703
28 SSLRMDHSONSKAD 4500 2250.320 0 0 2249.680
29 SSLPRAMILAGUPTAKO 2500 2358.193 0 40.0475 101.759