Date: 14th Sept 2021
Sr. No. Warehouse Code NCDEX Approved Capacity NCDEX Stock Rejcted Stock Goods Deposited and Held in Transit Vacant Capacity
1 SSLSHRSHUBHAMKOT 6650 215.7631 0 15.02 6419.217
4 SSLLALP-LATUR 2600 0 0 0 2600.000
5 SSLLALPIDR - DEWAS 1800 0 0 0 1800.000
6 SSLLSHSHULALW 6900 124.4143 0 0 6775.586
9 SSLRAJESHKUPATKAD 1853 1619.1208 0 0 233.879
10 SSLALPUJJAINIDR 2000 0 0 0 2000.000
11 SSLICMLWAREPTN 3041 2900.851 40.256 0 99.893
18 SSLGOKETANAPTN 212 0 0 0 212.000
12 SSLICMLWAREUNJ 1145 912.674 0 0 232.326
13 SSLMARUTINANBBH 710 130.46 0 0 579.540
14 SSLMARUTINANWBBH (G14) 460 340.754 0 0 119.246
16 SSLMEETRKPATKAD 5780 2145.0441 0 0 3634.956
17 SSLALPBIKANERBKN 1000 29.2598 0 0 5.000
19 SSLRMDHSONSKAD 5002 3016.7761 0 20.29 1964.934
20 SSLPRAMILAGUPTAKO 2500 0 0 0 2500.000
21 SSLOWNALPMTD 500 0 0 0 500.000
22 SSLGOKETANAUNJ 1800 1313.3074 74.24 36.78 375.673
23 SSLDELXLOGWHDES 2500 2413.859 0 0 86.141
24 SSLSHRSHCOWHDES 2000 1254.1176 0 0 745.882
25 SSLRADHESHYMPTN 3200 348.1402 0 20.03 2831.830
26 SSLVINODRAPAKAD 3000 0 0 0 3000.000
27 SSLINDURAMNIAKO 2100 0 0 0 2100.000
28 SSLSULNIAGRIAKO 2600 1066.8793 0 0 1533.121
29 SSLALPSALWASJDH 3500 2543.891 0 0 956.109
30 SSLMALIRAMJAJPR 5700 2794.7554 20.1693 0 2885.075
31 SSLSEEMADEVIJPR 1844 981.071 0 0 862.929
32 SSLPOOJAGWHKOT 1553 0 0 0 1553.000
33 SSLPOOJAGWHRGM 500 0 0 0 0.000
34 SSLRADHESHAMPTN 6500 656.426 0 0 5843.574
35 SSLRADHESHAMUNJ 2000 436.546 0 0 1563.454
36 SSLBIKAGSEWHBKN 3788 50.3285 0 0 3737.671
37 SSLNAREBALDAGON 861 534.6117 30.0742 20.34 275.974
38 SSLKATTAWAREJPR 3100 2297.5257 0 0 802.474
39 SSLASEEMEXPOKAD  1924 94.3767 0 0 1829.623
40 SSLSOURAJAINJPR  2000 1562.0907 0 0 437.909
41 SSLMANKTHADES 2531 81.11 0 0 2449.890